CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

SEXYLOOK hiện đang hỗ trợ phương thức thanh toán sau: 

Phương thức COD